visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Schengen i integracja Śląska Cieszyńskiego

 

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa.

 

PARTNERZY PROJEKTU: GMINA CIESZYN I MIASTO CZESKI CIESZYN 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2010

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 9 562,97 EURO

W TYM KOSZT GMINY CIESZYN*: 3 354,65 EURO

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 8 053,96 EURO

W TYM DLA GMINY CIESZYN*: 2 851,44 EURO

*na podstawie wniosku o płatność

 

OPIS PROJEKTU:

Prezentacja osiągnięć miast Cieszyna i Czeskiego Cieszyna oraz Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těąínské Slezsko w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć zmierzających do rozwoju współpracy transgranicznej obu miast oraz efektów pozyskiwania środków Unii Europejskiej.

REALIZACJA PROJEKTU:

27.09.2010 r.

Dzień 27 września 2010 roku upłynął w Cieszynie i Czeskim Cieszynie pod znakiem współpracy transgranicznej za sprawą odbywającego się w tym dniu spotkania przedstawicieli samorządów i zaproszonych gości pn. „Schengen i integracja Śląska Cieszyńskiego”. Wydarzenie to było okazją do zaprezentowania osiągnięć obu miast w zakresie wspólnej realizacji projektów dotyczących zagospodarowania przygranicznych obszarów i integracji mieszkańców obu miast.

 

Zanim wszyscy udali się na zwiedzanie miejsc realizacji projektów, w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie, mogli przekonać się o ciekawej i jakże skomplikowanej historii Śląska Cieszyńskiego oglądając fragment spektaklu „Cieszyńskie Niebo”. Następnie przedstawiciele obu miast partnerskich zaprezentowali efekty współpracy w zakresie wdrażania programu zagospodarowania terenów przygranicznych nad Olzą pn. „Ogród dwóch brzegów”. Podkreślono, że to właśnie dzięki promocji przez Euroregion Śląsk Cieszyński - Těsínské Slezsko dobrych praktyk współpracy transgranicznej przeniesionych z francusko-niemieckiego pogranicza powstała idea wspólnej strategii zagospodarowania obszaru przygranicznego nad Olzą. Źródeł współpracy miast należy poszukiwać również w takich projektach Euroregionu jak np. Border Crossing. Działania w zakresie współpracy transgranicznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna są obecnie wzorem dla całego Euroregionu.

Po oficjalnej prezentacji wszyscy udali się na długie zwiedzanie, aby naocznie przekonać się jakie zmiany przyniosło miastom wejście do Strefy Schengen. Trasa biegła od ul. Nová Tovární przez wyremontowany Most Wolności, aż do powstającej ul. Ładna Boczna, czyli w miejscach realizacji wspólnego projektu Powiatu Cieszyńskiego i miasta Czeski Cieszyn pn. „Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”. Po drodze zatrzymano się obok Parku Adam Sikory, gdzie odbyła się symboliczna inauguracja projektu SportMost - Most Sportowy tj. budowy kładki dla pieszych i rowerzystów o długości 90 metrów i szerokości 3,5 m przez rzekę Olzę łączącej tereny rekreacyjno-sportowe w obu miastach.

Po wjeździe do Cieszyna goście udali się do południowego rejonu miasta gdzie biegnąca wzdłuż Al. J. Łyska nowa ścieżka pieszo-rowerowa świadczy o trwających już od początku br. pracach przy kolejnym wspólnym projekcie o nazwie SportPark - Park Sportowy polegającym na zagospodarowaniu na cele rekreacyjne obszaru od Mostu Wolności do stadionu pod Wałką. W wyniku realizacji tego zadania do dyspozycji mieszkańców zostanie oddana sieć nowych ścieżek spacerowych i rowerowych, 3 boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki zlokalizowane przed stadionem pod Wałką, odnowiony zalew kajakowy i zrewaloryzowana zieleń parkowa wraz ze skwerem miast partnerskich. Oferta turystyczna miasta wzbogaci się natomiast o zmodernizowany kemping z nowym zapleczem gastronomiczno – socjalnym. Zmotoryzowani mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z nowego parkingu.

 

Ostatnim przystankiem w Cieszynie była Góra Zamkowa, która wraz z podzamczem przeszła gruntowną rewaloryzację dzięki zakończonemu w tym roku projektowi „Revitalpark 2010”. Podczas zwiedzania głównych atrakcji wzgórza zamkowego pomocny okazał się nowy system identyfikacji wizualnej terenu, który obejmuje także czeską część projektu. Dzięki niemu goście po przejściu Mostem Przyjaźni dotarli do kawiarni Noiva - obiektu nawiązującego do istniejącej w tym miejscu w okresie międzywojennym kawiarni Avion - a następnie do Parku Masaryka. Realizację projektu upamiętniają cztery tablice pamiątkowe po dwie w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, których odsłonięcie miało miejsce na Górze Zamkowej, przy ul. Zamkowej, na moście Przyjaźni i w Parku Masaryka. Ostatnim akordem spotkania było podświetlenie zmodernizowanego Mostu Przyjaźni.

 

Wszystkie zaprezentowane podczas spotkania „Schengen i integracja Śląska Cieszyńskiego” projekty, realizowane wspólnie z miastem Czeski Cieszyn, powstają dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W ramach tego programu na terenie obu miast realizowane są obecnie inwestycje o łącznej wartości 16,5 mln Euro. Sprawia to, iż miasta te znajdują się wśród liderów współpracy transgranicznej na całym polsko-czeskim pograniczu.

 

Projekt „Schengen i integracja Śląska Cieszyńskiego” był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję