visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i CieszynaProjekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa.

 

PARTNERZY PROJEKTU: GMINA CIESZYN I MIASTO CZESKI CIESZYN 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2010 - 2011

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 35 113,00 EURO

W TYM KOSZT GMINY CIESZYN* 7 220,00 EURO

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 29 846,05 EURO

W TYM DLA GMINY CIESZYN*: 6 137,00 EURO 

 *na podstawie umowy o dofinansowanie projektu

 

OPIS PROJEKTU: 

Celem projektu jest zapewnienie efektywnej podstawy funkcjonowania komunikacyjnego Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Wspólnym efektem projektu będzie opracowane studium ruchu drogowego i parkowania dla obu miastach na określonym we wniosku o dofinansowanie obszarze. Opracowanie objęło obszar: na lewym brzegu Olzy - obszar centrum Czeskiego Cieszyna (od rzeki Olzy do trasy kolejowej Bohumin – Żylina) oraz na prawym brzegu Olzy - obszar centrum Cieszyna pomiędzy rzeką Olzą, linią kolejową i rzeką Bobrówką.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

07.10.2011 r.

W ramach projektu została przeanalizowana problematyka dostępności komunikacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji przez rzekę Olzę po Mostach Przyjaźni i Wolności. Odbyły się warsztaty oraz szereg spotkań roboczych. 

1. Warsztat na temat inwentaryzacji i analizy dokumentów wstępnych:  08.04.2010 r.

2. Warsztat na temat rozwiązań modelowych ruchu drogowego i parkowania: 29.06.2010 r.

3. Warsztat na temat parkowania i prezentacji poszczególnych wariantów ruchu drogowego na mostach Przyjaźni i Wolności: 24.08.2010 r.

4. Warsztat na temat wyników badań marketingowych: 02.02.2011 r. Na warsztacie omówiono wyniki badań marketingowych przeprowadzonych przez firmę RespondCo. Badania marketingowe przeprowadzone zostały na 200 obywatelach z Czech i 200 obywatelach z Polski. Badania prowadzono w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

5. Warsztat na temat studium wykonalności i analizy wynikowej: 15.06.2011 r. 

Uczestnikami warsztatów i spotkań roboczych byli przedstawiciele władz obu miast, służb miejskich odpowiedzialnych za zarządzanie drogami oraz za rozwój miasta. W spotkaniu podsumowującym projekt przed konferencją, które odbyło się w dniu 02.03.2011 r. w sali sesyjnej Ratusza w Cieszynie udział wzięli również przedstawiciele polskich i czeskich służb mundurowych tj. Straży Miejskiej i Policji. Mogli oni zapoznać się z wynikami prac studialnych i wnieść swoje uwagi. 

W dniu 30.03.2011 r. w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn odbyła się konferencja końcowa. W konferencji udział wzięli Burmistrz Cieszyna i Starosta Czeskiego Cieszyna, specjaliści z zakresu transportu i dróg, przedstawiciele mediów oraz mieszkańcy obu miast. Podczas konferencji były prezentowane wyniki projektu. Wszelkie rozwiązania dokumentowano założeniem modelowym (zakładane natężenie ruchu, kierunki jazdy, rozwiązania skrzyżowań kolizyjnych). Zaprezentowano także analizę rozwiązania problemu miejsc postojowych w obu miastach w systemie parkowania ekologicznego przy optymalizacji i dostępności parkowania. 

Przeprowadzona analiza w postaci studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna będzie stanowiła fundament do zaprojektowania rozwiązań komunikacyjnych dla obu miast w przyszłości. Pierwszym krokiem w tym zakresie było wprowadzenie obustronnego ruchu kołowego na Moście Wolności na Olzie, które nastąpiło jeszcze w okresie realizacji projektu. Realizacja projektu trwała od lutego 2010 roku do czerwca 2011 r. 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję