visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Moja szkoła

 

Projekt pod nazwą „Moja szkoła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

MOJA SZKOŁA

 

Gmina Cieszyn otrzymała dotację rozwojową na lata 2012-2013 na realizację projektu „Moja szkoła” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Całkowita wartość projektu wynosi 395.170,00 zł. Od 1 stycznia 2012 r. cieszyńskie publiczne szkoły podstawowe przystąpiły do realizacji projektu z indywidualizacji procesu edukacji w klasach I-III. W pierwszym półroczu odbyły się zajęcia: dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki, przyrody, muzyki, informatyki, plastyki, muzyki, zajęcia czytelnicze oraz specjalistyczne zajęcia z psychologiem, logopedą, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych.

Zgodnie z harmonogramem projekt „Moja szkoła” będzie realizowany w okresie od 1.01.2012 r. do 31.08.2013 r.

 

Moja szkoła 2012-2013  realizacja zajęć

 

SP1

SP2

SP3

SP4

SP6

SP7

Razem SP

 

Ilość godzin

Ilość godzin

Ilość godzin

Ilość godzin

Ilość godzin

Ilość godzin

Ilość godzin

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

76

0

456

304

152

228

1 216

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

76

0

456

304

76

0

912

Zajęcia logopedyczne

228

380

760

0

304

304

1 976

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

228

1 216

912

380

608

0

3 344

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne-psycholog.

152

0

0

0

0

0

152

Zajęcia rozwijające zainteresowania- zajęcia plastyczne

76

0

0

0

0

0

76

Zajęcia rozwijające zainteresowania- zajęcia muzyczne

76

0

0

0

0

0

76

Zajęcia rozwijające zainteresowania- zajęcia informatyczne

76

0

0

0

0

0

76

Zajęcia rozwijające zainteresowania- zajęcia czytelnicze

76

0

0

0

0

0

76

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne

 

608

0

0

0

0

608

Zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów  uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matem.przyrodn.

 

304

 

304

152

152

912

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych

 

152

0

0

0

0

152

 

1 064

2 660

2 584

1 292

1 292

684

9 576

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 W sierpniu 2013 r. zakończyła się realizacja projektu „Moja szkoła” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt był realizowany w III klasach cieszyńskich publicznych szkół podstawowych od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Całkowita wartość projektu wyniosła 469 751,23 zł.


W 2013 r. w szkołach odbywały się zajęcia: dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, muzyki, plastyki, informatyki, zajęcia czytelnicze oraz specjalistyczne zajęcia z psychologiem, logopedą, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia terapeutyczne dla uczniów niepełnosprawnych. W projekcie uczestniczyło 702 uczniów (350 chłopców i 352 dziewczynki).


Ze środków finansowych projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne dla szkół, m.in. tablice multimedialne, mikroskopy, słowniki, maty gimnastyczne, projektory, sprzęt do gimnastyki korekcyjnej, komputerowe programy terapeutyczne do logopedii, dysleksji i dyskalkulii oraz wiele innych gier, puzzli i układanek dydaktycznych. Łącznie zakupiono pomoce dydaktyczne o wartości 88 917,87 zł.

 

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję