visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Program Rozwoju Subregionu Południowego

Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została w dniu 23.08.2013 r. przez Lidera Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko-Biała.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.744.000,00 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR raz budżetu państwa: 1.569.600,00 zł.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 3.08.2013 r. – 31.12.2014 r.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Celami szczegółowymi planowanego projektu są:

  1. wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitalnych oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem,

  2. systemowe rozwiązywanie kluczowych zagadnień odnoszących się do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020,

  3. wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań a obszarach funkcjonalnych,

  4. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego.

Zakres rzeczowy projektu związany jest z przygotowaniem dokumentów programowych oraz wstępnych studiów wykonalności dla projektów planowanych do dofinansowania w okresie programowania 2014-2020, przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu subregionu południowego województwa śląskiego (41 jednostek), tj.:

  1. Opracowanie Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/ Planu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020.

  2. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) zintegrowanego projektu pn. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych Subregionu Południowego.

  3. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) przedsięwzięcia
    w zakresie zintegrowania transportu publicznego na terenie Subregionu Południowego.

  4. Opracowanie analizy wykonalności (wstępne studium wykonalności) w zakresie zintegrowanego przedsięwzięcia ograniczenia niskiej emisji na terenie Subregionu Południowego.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję