visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Przedstawiciele gmin nagrodzonych w kategorii powyżej 20 tysięcy mieszkańców (mat. FRDL) Przedstawiciele gmin nagrodzonych w kategorii powyżej 20 tysięcy mieszkańców (mat. FRDL)

Cieszyn ponownie wyróżniony w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

2023-11-20

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wspólnie z Głównym Urzędem Statystycznym z Katowic zorganizowała po raz trzeci Galę Rankingu Gmin Województwa Śląskiego.

Założeniem Rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin najprężniej rozwijających się pod względem społeczno-gospodarczym. Analizie poddane zostały wszystkie gminy województwa śląskiego w 3 kategoriach: gminy do 20 tysięcy mieszkańców, gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu.

Uroczysta Gala Rankingu Gmin Województwa Śląskiego odbyła się 15 listopada 2023 roku o godzinie 12.00 w Sali Sejmiku Śląskiego przy u. Ligonia 46 w Katowicach.

W kategorii gmin powyżej 20 tysięcy mieszkańców:
Miejsce 1 - Gmina Tarnowskie Góry
Miejsce 2 - Gmina Czeladź
Miejsce 3 - Gmina Mikołów
Miejsce 4 - Gmina Cieszyn
Miejsce 5 - Gmina Lubliniec

W kategorii Gmin do 20 tysięcy mieszkańców najlepsi w Województwie Śląskim są:
Miejsce 1 - Gmina Ożarowice
Miejsce 2 - Gmina Goczałkowice-Zdrój
Miejsce 3 - Gmina Pawłowice
Miejsce 4 - Gmina Bobrowniki
Miejsce 5 - Gmina Krupski Młyn

W kategorii Miasta na Prawach Powiatu najlepsi są:
Miejsce 1 - Katowice
Miejsce 2 - Gliwice
Miejsce 3 - Bielsko - Biała
Miejsce 4 - Tychy
Miejsce 5 - Żory


fot. Uroczysta Gala Rankingu Gmin Województwa Śląskiego - materiał FRDL


fot. Uroczysta Gala Rankingu Gmin Województwa Śląskiego - materiał FRDL


Przedstawiciele gmin nagrodzonych w kategorii powyżej 20 tysięcy mieszkańców (mat. FRDL)


fot. Dyplom dla Gminy Cieszyn

Lista wskaźników, wpływających na pozycję w Rankingu:

1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach 2020–2022
4. Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w 2022 r.
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022
6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022r.
7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023– średni wynik w %
8. Saldo migracji na 1000 ludności w 2022 r.
9. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.
11. Mieszkania oddane do użytkowania na 1000 ludności w 2022 r.
12. Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
13. Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.
14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.
15. Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
16. Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.

Więcej na temat rankingu gmin pod linkiem

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję