Obraz przedstawiający rzekę Olzę.
  • OPIS PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ WITRYN LOKALI UŻYTKOWYCH

OPIS PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ WITRYN LOKALI UŻYTKOWYCH

  1. Najemca zgłasza na piśmie wolę wymiany witryny do Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie sp. z o. o.
  2. ZBM w Cieszynie Sp. z o. o. wydaje pisemne warunki wykonania witryny oraz projektu witryny.
  3. Najemca wykonuje projekt witryny wg wytycznych służb konserwatorskich.
  4. Najemca uzyskuje stosowne pozwolenia na wykonanie robót związanych z witryną na podstawie projektu.
  5. Najemca wykonuje roboty związane z wykonaniem witryny.
  6. ZBM w Cieszynie Sp. z o. o. dofinansowuje wykonanie witryny, w tym dokumentacji projektowej w wysokości 1 800,00 zł brutto za m² witryny po jej wykonaniu i odbiorze przez służby konserwatorskie (procedura dofinansowania opisana jest w załączniku nr 3 do umowy najmu lokalu użytkowego – załącznik dostępny na stronie internetowej).
Zakład Budynków Miejskich
w Cieszynie Sp. z o.o.
43 - 400 Cieszyn, ul. Liburnia 21
tel.: 33 852 25 60
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Delegatura z Bielsku - Białej
ul. Powstańców Śląskich 6 
43 - 300 Bielsko Biała 
tel./fax: 33 812 37 74 
e - mail: delegaturabb@wkz.katowice.pl
Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu
43 - 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 14
tel.: 33 4794 377 
kom.: 787 981 820
e - mail: krajobraz@um.cieszyn.pl
Bądź na bieżąco, polub nas na FB: www.facebook.com/uchwala.krajobrazowa.cieszyn/

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję