visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprezProjekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa.

PARTNERZY PROJEKTU: GMINA CIESZYN I MIASTO CZESKI CIESZYN 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: luty 2012 - styczeń 2013

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: * 25 024,00 EURO 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ:* 21 270,40 EURO

*na podstawie wniosku aplikacyjnego i umowy o dofinansowanie

 

OPIS PROJEKTU 

Transgraniczne Centrum Wolontariatu (TCW) i wsparcia imprez jest przykładem transgranicznego projektu dwóch partnerów, których wieloletnia współpraca jest gwarancją jakości i stabilności. Z punktu widzenia definicji wolontariuszem jest każdy, kto z własnej dobrej woli, w swoim czasie wolnym i bez oczekiwania wynagrodzenia finansowego podejmuje działania na rzecz innych ludzi. Z własnej woli przez granicę – może stać się mottem przedkładanego projektu prezentującego wolontariat jako instrument łączenia i wzbogacania sąsiednich regionów przygranicznych. Powołanie Transgranicznego Centrum Wolontariatu (TCW), wyposażonego w niezbędny sprzęt informatyczny i medialny, z siedzibą w Zamku w Cieszynie ma służyć szkoleniom młodych ludzi, mieszkańców czeskiego i polskiego pogranicza, do aktywnej współpracy z organizatorami cyklicznych i okolicznościowych imprez odbywających się w przestrzeni obu miast. Chodzi o zwiększenie kompetencji młodzieży w zakresie kreatywnego myślenia, sprawnej komunikacji w grupie, zarządzania i organizacji imprezy oraz czasem wolnym. Podobne doświadczenia współpracy pokoleń miały miejsce w czasie realizacji projektu transgranicznego Extreme Park oraz Cieszyn Miasto młode w każdym wieku, w 2010 roku oraz w 2011 podczas Festiwali Kręgi Sztuki, Wakacyjne Kadry, a także Freestyle City Festival. Dla potrzeb obsługi tych projektów i imprez zorganizowano grupę około 120 osób - uczniów i studentów, którzy wykazują dalsze chęci działania w przestrzeni miejskiej. Podobne zainteresowanie wykazują urzędnicy miejscy oraz animatorzy najważniejszych instytucji oraz organizatorzy imprez w regionie. O innowacyjnym charakterze projektu stanowi oparcie się na anglosaskiej tradycji pedagogicznej, która kładzie nacisk na pracę w grupie, leadership, zarządzenia i komunikację społeczną. Komisja Europejska wyznaczyła rok 2011 rokiem wolontariatu. Dydaktyka spotkań i ich charakter zgodny jest przy tym z polityką unijną w zakresie integracji społecznej, przedsiębiorczego i innowacyjnego myślenia oraz partnerstwa młodzieży ze starszym pokoleniem. Projekt zakłada cykl polsko - czeskich warsztatów integracyjno - szkoleniowych, których program dotyczy wyposażenia wolontariuszy w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu współpracy międzysektorowej, działania urzędów i instytucji, przepisów warunkujących organizację imprez funkcjonujących w obu państwach, poznania tych uwarunkowań u sąsiada, opanowania podstaw języka sąsiada - na potrzeby czego przeprowadzony zostanie kurs języka czeskiego. W efekcie wolontariusze będą przygotowywani do samodzielnego organizowania autorskich przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, a także świadczenia pracy w charakterze wolontariatu na rzecz innych organizatorów imprez, szczególnie o charakterze transgranicznym.

Strona TCW:

www.transgraniczni.eu

Kontakt: 

transgraniczni@gmail.com 

 

REALIZACJA PROJEKTU

 Luty 2012 r.

Powołano Transgraniczne Centrum Wolontariatu, w którego skład weszli: Koordynator TCW - Michał Paluch, Szef Biura TCW - Wojciech Szczurek oraz Petr Kantor jako Szef Szkolenia TCW oraz wynajęto pomieszczenie biurowe na Zamku Cieszyn.

 

02.03.2012 r.

W sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza odbyła się konferencja inaugurująca projekt. (Szczegóły: http://www.cieszyn.pl/?p=articlesShow&iArticle=7493)

W marcu 2012 zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz multimedialny do obsługi projektu, warsztatów, szkoleń, eventów. Aktualnie poza regularnymi spotkaniami wolontariuszy trwa proces wyłaniania zarządu TCW, w skład którego wejdą liderzy poszczególnych grup wolontariuszy.

 


  W ramach realizacji projektu do lipca 2012 udało się przeszkolić kilkanaście osób, które weszły w skład Zarządu Transgranicznego Centrum Wolontariatu oraz klkadziesiąt osób, które przewinęły się przez TCW biorąc udział w licznych imprezach w mieście w charakterze wolontariuszy.

Zakupiono na potrzeby biura TCW: 2 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, ekran projekcyjny, rzutnik, aparat fotograficzny oraz materiały biurowe.

Prowadzone są w dalszym ciągu szkolenia i warsztaty w ramach Cross Border Academy (Akademia Transgraniczna ) dla obecnych i przyszłych wolontariuszy z polskiej i czeskiej części Cieszyna.
TCW włączyło się aktywnie w duże imprezy kulturalne i sportowe jak Gram o Lajf, Wakacyjne Kadry, Kręgi Sztuki, Święto Herbaty. Zaprezentowao się podczas Święta trzech Braci, oraz na konferencjach w Karvinie i Dąbrowie Górniczej. Będzie również organizowało w drugiej połowie roku własne eventy w przestrzeni miejskiej i włączy się w koejne projekty m.in. takie jak: King of Freestyle czy GottaGo II Festival.
 
Projekt został pomyślnie zakończony. Znajduje się w fazie rozliczenia. Jednym z efektów projektu była instytucjonalizacja powołanego przez Gminę Cieszyn TCW. Liderzy projektu oraz przeszkoleni wolontariusze powołali Stowarzyszenie Transgraniczne Centrum Wolontariatu. 
 

Zapraszamy do współpracy! 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję