visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap 2

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap II

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-2021

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU*: 1 673 179,93 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ*: 1 080 706,59 zł

 
W wyniku pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie w konkursie RIT Subregionu Południowego, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie, 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (nabór wniosków RPSL.04.05.02-IZ.01-24-355/19) Miasto Cieszyn zawarło z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego umowę o dofinansowanie kolejnego etapu modernizacji miejskiego oświetlenia ze środków Europejkiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Celem ogólnym projektu jest promocja wykorzystywania efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu.

 

Cele szczegółowe:

obniżenie emisji CO2. Dzięki realizacji projektu nastąpi oszczędność emisji CO2 - 155,265 t/rok (77,1%).
zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego,
poprawa jakości transportu i przemieszczania się po zmroku.
Oddziaływanie projektu i wartość dodana:

popularyzacja energooszczędnego oświetlenia wśród mieszkańców,
zmniejszenie liczby występków, kradzieży i innych nielegalnych czynów.
 

Umowa o dofinansowanie zawarta w dniu 23.09.2020r. przewiduje realizację następujących działań na terenie Gminy Cieszyn:

1.Wymianę 632 szt. opraw sodowych na LED (w tym 368 szt. opraw ulicznych oraz 264 szt. opraw parkowych),

2.Wymianę 278 szt. wysięgników wraz z osprzętem,

3.Przystosowanie 13 punktów sterowania oświetleniem (PZ) do instalacji „inteligentnego” systemu sterowania i monitoringu (w tym wymiana skrzynek oświetlenia ulicznego),

4.Montaż w przygotowanych punktach sterowania 13 szt. sterowników oświetlenia wraz z kartami GSM,

5.Montaż 632 szt. sterowników do opraw.

W ramach kosztów niekwalifikowanych wymienione zostaną 243 słupy.

Projekt zostanie zrealizowany w 2021 roku. 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję