visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - Etap III

                                              

TYTUŁ PROJEKTU: Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – Etap III

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2018-2020

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 111 517,73 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 452 107,58 PLN

OPIS PROJEKTU:


Projekt "Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – Etap III" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT.

Projekt "Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – Etap III" polega na izolacji przegród zewnętrznych oraz trwałego wyłączenia z użytkowania istniejących źródeł ciepła (zarówno służących celom grzewczym jak i przygotowaniu ciepłej wody użytkowej) na rzecz podłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej siedmiu budynków, zlokalizowanych w Cieszynie przy:

         ul. Głębokiej 10,
         ul. Głębokiej 30,
         ul. Głębokiej 32,
         pl. Teatralny 17A (ul. Głęboka 36),
         ul. Głębokiej 40,
         ul. Głębokiej 47,
         ul. Głębokiej 60.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej siedmiu wybranych budynków komunalnych poprzez zmniejszenie zużycia energii w tych budynkach. Planowanym efektem projektu jest redukcja emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza.

 

POSTĘP REALIZACJI PROJEKTU:


W dniu 3.02.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego wszczęto postepowanie dot. udzielenia zamówienia publicznego na „Roboty budowlane polegające na wykonaniu dociepleń przegród budowlanych oraz instalacji c.o i c.w.u wraz z adaptacją pomieszczeń na węzły cieplne w wybranych lokalizacjach w 7 budynkach”.  W wyniku postępowania, w dniu 16.03.2020 r. zawarto umowy z wyłonionymi Wykonawcami na realizację zadania w ramach poszczególnych budynków.  

Po wykonaniu zakresu rzeczowego prac wynikającego z zawartych umów podpisane zostały ostatnie protokoły odbioru robót i dokonane zostały ostatnie płatności. 

GALERIA PROJEKTU:


Budynki przy ul. Głębokiej 10, 30, 32, 36 (pl. Teatralny 17A), 40, 47, 60 przed rozpoczęciem prac w ramach projektu.

Budynki przy ul. Głębokiej 10, 30, 32, 36 (pl. Teatralny 17A), 40, 47, 60 po zakończeniu prac w ramach projektu.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję