visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

PROJEKT „WYBIERAM CIESZYŃSKIE PRZEDSZKOLE”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla poddziałania  11.1.3. „Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs”. 

Realizatorami projektu są Miasto Cieszyn wraz z 11 publicznymi przedszkolami i Szkołą Podstawową nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi oraz Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

Okres realizacji projektu V.2021-X.2022

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do publicznych przedszkoli.

Projekt skierowany jest do wychowanków cieszyńskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Cieszynie.

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej, precyzji ruchów, logicznego myślenia, prawidłowej mowy, komunikacji i ogólnego rozwoju psycho-ruchowego oraz wyposażenia przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, jak również doposażenie placów zabaw.

Wartość projektu: 2 746 332,25 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 334 382,41 zł

 

 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję