visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz

Kontakt: I piętro, pokój nr 111

tel.: 33 479 43 00
fax: 33 479 43 03
e-mail: gstaszkiewicz@um.cieszyn.pl

Do kompetencji Burmistrza należy:

Kierowanie bieżącymi sprawami miasta.
Reprezentowanie miasta na zewnątrz.
Ogólny nadzór nad pracą Urzędu.
Koordynowanie działalności w zakresie:
obronności kraju i obrony cywilnej,
przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
współpracy zagranicznej i z organami samorządu terytorialnego,
kontroli,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
obsługi prawnej,
ochrony porządku publicznego,
ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych,
ochrony bezpieczeństwa informacji,
promocji i turystyki,
wsparcia przedsiębiorczości w Cieszynie.
Burmistrz sprawuje nadzór nad:

Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Biurem Kontroli.
Audytorem Wewnętrznym.
Służbą BHP.
Wydziałem Kultury i Promocji Miasta.
Rzecznikiem prasowym.
Samodzielnym stanowiskiem ds. produktów turystycznych.
Samodzielnym stanowiskiem ds. wsparcia przedsiębiorczości.
Inspektorem Ochrony Danych.
Pełnomocnikiem Ochrony Informacji Niejawnych.
Miejską jednostką organizacyjną: Strażą Miejską.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję