Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie Cieszyna funkcjonuje 6 jednostek OSP Miasta Cieszyna:

OSP Cieszyn - Bobrek -  33 851 83 54
ul. Kościuszki 3
43-400 Cieszyn

OSP Cieszyn - Boguszowice -  33 851 54 19
ul. Frysztacka 131
43-400 Cieszyn
http://ospboguszowice.pl/

OSP Cieszyn - Marklowice -  33 852 15 08
ul. Zagrodowa 2
43-400 Cieszyn
http://osp.cieszyn.pl/

OSP Cieszyn - Pastwiska - 33 851 52 05
ul. Hażlaska 116
43-400 Cieszyn
http://www.cieszynpastwiska.osp.org.pl/

OSP Cieszyn - Krasna - 33 851 01 74
ul. Bielska 160a
43-400 Cieszyn

OSP Cieszyn - Mnisztwo - 33 852 34 81
ul. Hallera 161
43-400 Cieszyn

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie