Sygnały alarmowe

 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, uległy zmianie sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

 Uwaga! Sygnały alarmowe ogłasza się w celu powszechnego uprzedzenia o grożącym bezpośrednio niebezpieczeństwie.

 POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

 
OGŁOSZENIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału alarmowego ukryj się w najbliższym schronie. W razie jego braku, w takim miejscu, które może Cię zabezpieczyć przed skutkami uderzeń (wgłębienie terenowe, rowy, piwnice, przepusty, tunele).

Zachowuj się spokojnie, przeciwdziałaj panice i lękowi.


Osoby znajdujące się w domu powinny:
- włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy,
- ustawić odbiornik na stację lokalną,
- stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach

Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny:
- nie zbliżać się do rejonu zagrożenia,
-
ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
- stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach przekazywanych za pośrednictwem środków nagłaśniających stacjonarnych oraz umieszczonych na pojazdach,
- udać się do najbliższych budynków

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej, stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu.

 

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób reakcji na komunikat ostrzegawczy, w zależności od miejsca pobytu

W domu

W zakładzie pracy

i w miejscach użyteczności publicznej

Na wolnej przestrzeni

1.

Uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniamiSprawdzić posiadane środki ochrony indywidualnej, sprawdzić zabezpieczenia posiadanych zapasów żywności, wody
i paszy, sprawdzić szczelność pomieszczeń dla ludzi i zwierząt, jeśli nie ma innych zaleceń- udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć), przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

 

Przerwać zakupy, udział w imprezach
i starać się jak najszybciej opuścić zagrożoną strefę, uszczelnić pomieszczenie, wykonywać ściśle polecenia kierownictwa zakładu (instytucji)
i służb porządkowych, przygotować się do wyłączenia gazu i dopływu prądu.

Wykonywać ściśle polecenia władz lokalnych i służb porządkowych, starać się jak najszybciej opuścić zagrożoną strefę.

2.

 

Uprzedzenie
o zagrożeniu zakażeniami

 

Należy postępować według poleceń wydanych w komunikacie organu
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

3.

 

Uprzedzenie
o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

 

Po usłyszeniu syreny włączyć odbiornik radiowy na pasmo rozgłośni lokalnej, postępować zgodnie
z podanymi w komunikacie zaleceniami, ściśle stosować się do zaleceń władz lokalnych,
nie zbliżać się do rejonu katastrofy lub awarii.

 

ODWOŁANIE ALARMU

 

Po usłyszeniu odwołującego alarmu należy:
- opuścić schron (ukrycie);
- w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym, przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażania (w przypadku skażeń chemicznych) -żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
- przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
- przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
- stosować się ściśle do poleceń organów i służb obrony cywilnej,
- w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

Załączniki:
Pobierz plik (Sygnaly_alarmowe 2.pdf)Sygnaly_alarmowe 2.pdf[ ]127 Kb

Dodatkowe informacje