Aktualności/komunikaty

Sygnały alarmowe i zasady postępowania

Czytaj więcej... POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH


OGŁOSZENIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału alarmowego ukryj się w najbliższym schronie. W razie jego braku, w takim miejscu, które może Cię zabezpieczyć przed skutkami uderzeń (wgłębienie terenowe, rowy, piwnice, przepusty, tunele).

Czytaj więcej...

Silny wiatr

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Ostrzeżenie o silnym wietrze

Trening systemu alarmowania- dnia 20 marca 2019 r.

Czytaj więcej...Informujemy, iż w dniu 20 marca 2019 roku o godz. 12.00 w Cieszynie odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.  

I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny

Czytaj więcej...Informujemy, iż na terenie województwa śląskiego wystąpił I poziom ostrzegania – informacyjny i edukacyjny- kolor żółty (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

Odwołany test syren alarmowych!

Czytaj więcej...Informujemy, iż w dniu 9 stycznia 2019 roku o godz. 11.00  nie odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności ze względu na warunki atmosferyczne. 

Trening systemu alarmowania i ostrzegania- 9.01.2019 r.

Czytaj więcej...Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 odbędzie się trening systemu alarmowania i ostrzegania ludności, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Czytaj więcej...

Życzenia Bożonarodzeniowe

Czytaj więcej...Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęścia, radości i sukcesów w Nowym Roku 

życzą

pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 

 

Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka

Czytaj więcej...OSP Cieszyn-Pastwiska prowadzi akcję ,,Paczka dla dzieciaka na święta od strażaka", której celem jest zorganizowanie niespodzianki dla dzieci przebywających na Oddziałach Onkologii Dziecięcej.