Aktualności/komunikaty

Ostrzeżenie Państwowej Służby Hydrologicznej nr 2/2020

Państwowa służba hydrologiczna informuje, iż stan zagrożenia niżówką hydrologiczną utrzymuje się dla następujących województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko - pomorskiego, pomorskiego, warmińsko - mazurkiego, lubelskiego i śląskiego. 

Silny wiatr dn. 20, 21.10.2020 r.

Silny wiatr/1 od godz. 20:00 dnia 20.10.2020 r. do godz. 11:00 dnia 21.10.2020 r. na terenie powiatu cieszyńskiego. 

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego dnia 19.10.2020 r.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Wojewody Ślaskiego z dnia 19.10.2020 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego, mając na uwadze zanik opadów deszczu oraz ciągłe obniżanie się stanów wody na posterunkach wodowskazowych odwołano z dniem 19.10.2020 r. godz. 16:00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, raciborskiego, wodzisławskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska - Białej. 

Pogotowie przeciwodziowe 13.10.2020

13.10.2020 r. godz. 17:00 Wojewoda Slaski Zarzadzeniem Nr 6 wprowadzil Pogotowie Przeciwpowodziowe na terenie powiatow: bielski, cieszynski, wodzislawski, raciborski, zywiecki oraz miasto Bielsko Biala.

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr O:15

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 11:46 dnia 13.10.2020 r. do godz. 12:00 dnia 15.10.2020 r.

Obszar: zlewnia górnej Odry (śląskie)

Przerwa w dostawie centralnego ogrzewania dn. 14.10.2020 r.

Informujemy, że w dniu 14.10.2020 r. od godz. 630 – 1900 nastąpi przerwa w dostawie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z powodu przebudowy sieci ciepłowniczej. Przerwa będzie dotyczyła budynków os. Bobrek Zachód przy ul.: Kościuszki, Dyboskiego, Milaty oraz os. Bobrek Wschód przy ul. Skrzypka i Barteczka.

Informacja o niebezpiecznym zjawisku dn.12.10.2020 r.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:165

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 9:00 dnia 12.10.2020 r. do godz. 8:00 dnia 14.10.2020 r.

Obszar: województwo śląskie 

Intensywne opady deszczu dn. 12.10.2020

Intensywne opady deszczu/2 na terenie powiatu cieszyńskiego od godz. 5:00 dnia 12.10.2020  r. do godz. 20:00 dnia 14.10.2020 r. 

RENEGADE/SAREX-20

W związku z planowanym w dniach 6 – 9 października 2020 r. krajowym ćwiczeniem RENEGADE/SAREX-20 organizowanym przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), informujemy że w dniu 6 października br. w godz. 8.00 – 10.00 może odbyć się trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego zostanie wyemitowany dźwięk modulowany trwający trzy minuty, oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Przerwa w dostawie wody - 1.10.2020 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej dnia 1.10.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 14:00 do godz. 17:00 w rejonie ul. Motelowa, Hażlaska od skrzyż. z ulicą Motelową do skrzyż. z ul. Bucewicza, Bucewicza, Słoneczna, Wesoła, Górny Chodnik, Radosna. Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po skończonych pracach, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

Ćwiczenia dn. 30.09.2020 r.

W dniu 30 września 2020 roku w godz. 10:00 do 11:30 przy ul. Moniuszki 16 w Cieszynie odbyły się ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego – ewakuacja ludności z budynku wysokościowego pk „WIEŻOWIEC”. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na jednym z wyższych pięter wieżowca doszło do pożaru mieszkania, po przybyciu na miejsce straży pożarnej dowódca działań podjął decyzję o ewakuacji części mieszkańców. Ewakuowanymi osobami na miejscu zaopiekowali się pracownicy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a następnie osoby te zostały przewiezione do wyznaczonego miejsca ewakuacji.

W ćwiczeniach brali udział:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie,

- Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” w Cieszynie,

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. w Cieszynie,

- uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie (klasa mundurowa),

- Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Bobrek,

- Straż Miejska w Cieszynie.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego UM Cieszyn składa serdeczne podziękowania dla wszystkich instytucji oraz osób, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń.

Dodatkowe informacje