Aktualności/komunikaty

Awaria wody na ul. Kościuszki

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 30.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 9:00 do godz. 14:00 w Cieszynie w rejonie ul: Stawowej (od skrzyż. z ul. Barteczka do skrzyż. z ul. Cegielnianą), Kościuszki, Wietrzna, Barteczka 5-20A.

 

Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po wykonanych pracach, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Przerwa w dostawie wody - 29.07.2020 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 29.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 12:00 do godz. 16:00 w Cieszynie w rejonie ulicy Paderewskiego od skrzyżowania z ul. Przechodnią do skrzyżowania z ul. Na Wzgórzu.

Awaria sieci wodociągowej dn. 29.07.2020 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 29.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8:30 do godz. 12:00 w Cieszynie w rejonie ulic: Stawowej 59a, 59e, 63a, Barteczka 9, 9c, 13, 13a, 17, 17b, 17d, 17e, 17g. Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

Przerwa w dostawie wody - 28.07.2020 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z uszkodzeniem wodociągu przez firmę zewnętrzną w dniu 28.07.2020r. nastąpi przerwa  w dostawie wody od godz. 8:30 w  rejonie os. Banotówka, Mnisztwo. Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

 

 

 

Przerwa w dostawie wody w Cieszynie- 22.07.2020 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 22.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 8:30 do godz. 18:00 w Cieszynie w rejonie ulicy: Mokra 2, 4, Frysztacka 130, 132, 133, 133a, 135, 136, 137.

Przerwa w dostawie wody dn. 21.07.2020 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 21.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 11:00 do godz. 13:00 w Cieszynie w rejonie ulicy: Korfantego od skrzyż. z ulicą Bobrecką do skrzyż. z ulicą Kochanowskiego.

 

 

Przerwa w dostawie wody 22.07.2020 r. 10:00-15:00

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 22.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 10:00 do godz. 15:00 w Cieszynie w rejonie ulicy: Korfantego od skrzyż. z ulicą Bobrecką do skrzyż. z ulicą Kochanowskiego. Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

Gwałtowne wzrosty stanów wody 20.07.2020-21.07.2020

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 14:00 dnia 20.07.2020 r. do godz. 8:00 dnia 21.07.2020 r.

Obszar: Rejon hydrologiczny Odra Górna 

Przerwa w dostawie wody dn. 20.07.2020r. w Cieszynie

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 20.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 10:00 do godz. 12:00 w Cieszynie w rejonie ulicy: Korfantego 1,4,6,8,9. Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

Przerwa w dostawie wody 22.07.2020 r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 22.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 10:00 do godz. 19:00 w Cieszynie w rejonie ulic: KOŚCIELNA, HAŻLASKA OD NR. 137 DO 151, KATOWICKA OD NR 57 DO 63, KRÓLICZA, JELENIA, LISIA, ZAJĘCZA OD KOŚCIELNEJ DO NR 44, BORSUCZA, GRANICZNA 79, 80. Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po wykonanych pracach, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

 

Przerwa w dostawie wody dn. 20.07.2020r.

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 20.07.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody od godz. 6:00 do godz. 13:00 w Cieszynie w rejonie ulic: Aleja Łyska. Jednocześnie informujemy, że w trakcie płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii, może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody. W związku z powyższym prosimy o niepobieranie wody w tym czasie.

Dodatkowe informacje