Aktualności/komunikaty

Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych

W dniu 1 sierpnia 2014 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Czytaj więcej...

Jubileusz 90-lecia powstania OSP Cieszyn - Pastwiska

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie - Pastwiskach zaprasza na uroczystość Jubileuszu 90 - lecia działalności jednostki, która odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2014 r. w siedzibie OSP przy ul. Hażlaskiej 116.

Czytaj więcej...

MSW apeluje o rozwagę nad wodą

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wraz ze służbami ratowniczymi apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. W maju i czerwcu utonęło już ponad 100 osób.


http://cieszyn.slaska.policja.gov.pl/ka6/informacje/wiadomosci/117928,MSW-apeluje-o-rozwage-nad-woda.html

Czytaj więcej...

Kontrole autokarów

KONTROLE AUTOKARÓW

 

Informujemy, że związku z wyjazdami dzieci i młodzieży na letni wypoczynek istnieje możliwość skontrolowania wyjeżdżających autokarów przez INSPEKTORÓW INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Czytaj więcej...

Bezpieczne wakacje 2014

Okres wakacyjny to szczególny czas dla całej rodziny.


Wojewoda Śląski podjął inicjatywę mającą na celu skoordynowanie działań służb, inspekcji i straży województwa śląskiego do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania pod nazwą "Bezpieczne wakacje 2014" rozpoczną się 27.06.2014 roku i prowadzone będą do 01.09.2014 roku. Na potrzeby akcji uruchomiony zostanie telefon interwencyjny o nr 32 200-21-71, na który przyjmowane będą informacje o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku.

Czytaj więcej...

Komunikat - zmiana organizacji ruchu Cieszyn, ul. Stawowa

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu informują, że w związku z awaryjną wymianą odcinka sieci wodociągowej przy ulicy Stawowej 21 w Cieszynie dnia 09.06.2014. w godzinach 20:00-24:00 ulica Stawowa będzie nieprzejezdna dla pojazdów ciężarowych i autobusów. Dla samochodów osobowych zorganizowano objazdy.

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr WO.120.15.2014 z dnia 19.05.2014 r. Starosta Cieszyński z dniem 19.05.2014 r. godz. 8.00 odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miast i gmin Powiatu Cieszyńskiego.
W związku z powyższym wszelkie czynności przygotowawcze wskazane przez Burmistrza Miasta Cieszyna w komunikacie nr 1/2014 z dnia 15.05.2014 r. polecające podjąć odpowiednie czynności zabezpieczające i utrzymywanie gotowości do działań przestają obowiązywać.
 
 

Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego

W związku z opadającym stanem wód, w dniu 17.05.2014 r. o godz. 6.00 Burmistrz Miasta Cieszyna odwołał alarm przeciwpowodziowy. Obowiązuje nadal pogotowie przeciwpowodziowe.

Ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego dla miasta Cieszyna

Od godziny 23.59 dnia 15 maja 2014 r. Burmistrz Miasta Cieszyna ogłosił alarm przeciwpowodziowy.

Dyżur pełni Straż Miejska w Cieszynie
                                                                                tel. 33 857 94 02

                                                                                       33 479 43 81
                                                                                       986

 

 

Wypalanie traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw. Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek.

Wypalanie traw to jeden z przykładów brutalnego niszczenia zieleni oraz organizmów w niej żyjących. Działanie to nie tylko nie poprawia jakości gleby, ale przeciwnie - obniża ono wartość plonów, niszczy warstwę próchnicy i powoduje erozję gleb.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje