Aktualności/komunikaty

KOMUNIKAT dn.11.02.2020 r.

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 11 lutego 2020 roku dot. prośby o zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów przez zarządców i właścicieli.

Dodatkowe informacje