Alarmowanie

ring the bell pictogram

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłośniającymi itp.).

Na terenie miasta Cieszyna znajduje się 14 syren alarmowych, w tym 8 mechanicznych i 6 elektronicznych (z możliwością nadawania komunikatów głosowych). Syreny mogą być uruchamiane radiowo z poziomu gminy, za pomocą centrali alarmowej w siedzibie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, z poziomu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Stanowiska Kierowania w Ustroniu.

Syreny są zlokalizowane w następujących miejscach:

1) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych Pl. Londzina 3 (elektroniczna)
2) była Straż Graniczna, ul. Wojska Polskiego 5 (mechaniczna)
3) Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Gen. J. Hallera 8 (elektroniczna)
4) Elektrometal S.A., ul. Stawowa 71 (mechaniczna)
5) Uniwersytet Śląski, ul. Bielska 62 (mechaniczna)
6) Starostwo Powiatowe, ul. Bobrecka 29 (mechaniczna)
7) Browar Zamkowy Cieszyn, ul. Dojazdowa 2 (mechaniczna)
8) OSP Cieszyn-Pastwiska, ul. Hażlaska 135 (elektroniczna)
9) OSP Cieszyn-Boguszowice, ul. Frysztacka 131 (mechaniczna)
10) PPG Polifarb Cieszyn S.A. , ul. Chemików 16 (elektroniczna)
11) OSP Cieszyn-Krasna, ul. Bielska 160 A (elektroniczna)
12) Kąpielisko Miejskie, ul. Ks. Jana Łyska 21 (mechaniczna)
13) Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o., ul. Mostowa 2 (mechaniczna)
14) OSP Cieszyn Bobrek, ul. Kościuszki 3 (elektroniczna)

SYGNAŁY ALARMOWE