visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Program Promocji Markowych Produktów Turystycznych Cieszyna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www. rpo.slaskie.plUrząd Miejski w Cieszynie, Wydział Promocji i Informacji, rozpoczyna realizację projektu, który ma na celu opracowanie: Programu promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna. Prace nad projektem rozpoczęto blisko dwa lata temu, były one związane z opracowaniem założeń do projektu, przygotowaniem wniosku, który pozwolił uzyskać współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby 2007 – 2013.

Realizacja projektu ma doprowadzić do stworzenia systemu komunikacji i promocji atrakcji turystycznych Cieszyna. Współczesne rozumienie atrakcji turystycznych bardzo poszerza zakres tego pojęcia. Turystyka dziś to przede wszystkim: emocje, doświadczenie i edukacja, rekreacja i wypoczynek pełnią jedynie rolę uzupełniającą. Analiza europejskiego ruchu turystycznego pokazuje, że prym wiodą miasta, turystyka kulturowa i aktywna. Warto zatem być przygotowanym na rozwój tego trendu i móc we właściwy sposób komunikować swoje walory. Stworzenie Programu promocji MPT ma pomóc określić te atuty Cieszyna, które najbardziej odpowiadają na oczekiwania grupy docelowej – czyli potencjalnych turystów. Projekt zakłada badania oczekiwań mieszkańców Polski ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji mieszkańców województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego, badania jakościowe obejmą także konsultacje z przedstawicielami społeczności czeskiej.

Najważniejszą jednak cechą projektu jest bardzo szeroka forma konsultacji społecznych. Cieszyn już teraz posiada ogromnie rozbudowaną i atrakcyjną ofertę kulturalno-turystyczną, jest miejscem działania wielu aktywnych środowisk, w ramach realizacji wszyscy chętni będą zaproszeni do współpracy i wspólnego konstruowania markowych produktów turystycznych. Dodatkowo będą prowadzone konsultacje otwarte i formy badania opinii poprzez Internet. Ideą przewodnią prac nad Programem promocji MPT Cieszyna jest jak najszersza partycypacja wszystkich zainteresowanych, bardzo istotne jest to, aby grupa osób, która zaangażuje się w tworzenie Programu była także aktywna w czasie jego wdrażania.

Województwo śląskie ma wyjątkowe w skali kraju doświadczenia związane z tworzeniem i promowaniem produktów turystycznych. Pierwszym markowym, certyfikowanym produktem turystycznym w Polsce jest Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W przypadku SZT jednym z pierwszym kroków było także wypracowanie Planu marketingowe dla SZT.
Projekt, którego realizacje rozpoczyna Cieszyn wpisuje się dokładnie nie tylko w dobre praktyki w tym zakresie, ale także w Strategię Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013, w której czytamy m.in.:

„Cel strategiczny: Podnoszenie dostępności i jakości świadczonych usług turystycznych oraz budowa systemu wsparcia rozwoju markowych produktów turystycznych

Z zagadnieniem tym nierozerwalnie jest zatem związane tworzenie zintegrowanego systemu promocji produktów turystycznych regionu….
Wypracowanie dla wyodrębnionych obszarów turystycznych nowych "marek", które zapewnią im łatwą rozpoznawalność na rynku oraz pozytywne skojarzenia u potencjalnych turystów, zarówno z obszaru województwa śląskiego, jak i z innych regionów kraju oraz z zagranicy”*.

Działanie zgodne ze strategią rozwoju turystyki całego regionu zwiększa szanse na dodatkowe środki finansowe i profity płynące z tego, że Cieszyn będzie się rozwijał zgodnie ze wspieranym zewnętrznie kierunkiem.

Program ma dostarczyć nie tylko strategiczne rozstrzygnięcia wskazujące co, jak i dla kogo rozwijać lub kontynuować, ale będzie także zawierał pilotażowe działania promocyjne i rozwiązania graficzne – system identyfikacji dla Markowych Produktów Turystycznych Cieszyna.

Sukces projektu zależy przede wszystkim od zaangażowania instytucji, grup aktywnych i wszystkich mieszkańców Cieszyna. Projekt jest ogromną szansą wierzymy, że wykorzystamy ją wspólnie.


REALIZACJA PROJEKTU

Realizacja projektu doprowadziła do określenia tych atutów Cieszyna, które najlepiej odpowiadają na oczekiwania potencjalnych turystów i stworzenia systemu komunikacji i promocji atrakcji turystycznych miasta. Po przeprowadzeniu badań, analiz i konsultacji sporządzono katalog 5 markowych produktów turystycznych Cieszyna. Kluczem, według którego uporządkowano, niezwykle bogatą ofertę miasta są specyficzne grupy odbiorców i to odbiorców postawiono w centrum każdego z proponowanych produktów. W katalogu znajduje się produkt skierowany: do osób młodych, do rodzin, do seniorów, do koneserów, do turystów z Polski i zagranicy. Markowości nadaje im to, że w ramach produktu, kompleksowego i adekwatnego do oczekiwań, oferowane są, w znakomitej większości, unikalne cieszyńskie atrakcje i usługi. Przekaz, który został sformułowany ma na celu zbudowanie wizerunku Cieszyna jako miasta aspirującego do miana południowej stolicy regionu. Stworzono system identyfikacji wizualnej dla markowych produktów turystycznych Cieszyna oraz specjalny krój pisma. Opracowano założenia i zasady promocyjne dla wykonawców oraz wytyczne dotyczące spójnej polityki komunikacyjnej a także zadania do zrealizowania w ramach wdrażania programu i akcji pilotażowej. Poprzez realizację projektu otrzymano narzędzie do prowadzenia skutecznej polityki promocyjnej miasta i budowania jego marki w oparciu o turystykę. Będzie miało to również pozytywny wpływ na wzrost konkurencyjności turystycznej województwa śląskiego.

*)Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim, http://www.silesia-region.pl/stratur/srt_4_6.htm


 

Projekt „Program Promocji Markowych Produktów Turystycznych Cieszyna” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013. Gmina Cieszyn.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję