visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn

Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki

Projekt „Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki“ jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  Nr proj. CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001831

„Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki“

Celem projektu jest stworzenie transgranicznego produktu turystycznego inspirowanego historią dawnego cieszyńskiego tramwaju; osiągniecie wzrostu liczby odwiedzin turystycznych w Cieszynie i Czeskim Cieszynie i wzrostu zatrudnienia wynikającym z poprawy warunków rozwoju turystyki dzięki jego powstaniu. „Szlak Cieszyńskiego Tramwaju“ pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału zasobów kulturowych obu miast.

Wdrożenie projektu przyczyni się do zwiekszenia atrakcyjności transgranicznej oferty turystycznej miast Cieszyn i Český Těšín, dzięki upamiętnieniu wspólnej, unikalnej na całym pograniczu atrakcji z początku XX w. - cieszyńskiego tramwaju.*

Wspólny, nowy transgraniczny produkt turystyczny będzie:
- innowacyjny (m.in. multimedia),
- unikalny (oparty o oryginalny wątek tematyczny, wyróżniający spośród wielu innych ofert turystycznych),
- segmentowy i różnorodny (wykreowanie pakietów turystycznych adresowanych do grup: dzieci i młodzież szkolna, seniorzy, rodziny z dziećmi; jednak wystarczająco atrakcyjny dla innych grup docelowych),
- opłacalny ekonomicznie (spodziewany wzrost popytu na usługi turystyczne i nie tylko, wydłużenie czasu przeciętnego pobytu turystycznego w obu miastach, wydłużenie sezonu turystycznego i skierowanie oferty do perspektywicznych grup docelowych na rynku turystycznym zaowocuje wzrostem zatrudnienia w turystyce)

Główne działania:
Odtworzenie trasy i oznaczenie transgranicznego szlaku cieszyńskiego tramwaju jako podstawy nowego wspólnego transgranicznego produktu turystycznego od przystanku przy ul. Wyższa Brama w Cieszynie, przez Górny Rynek, Rynek, ul. Głęboką, Zamkową do Mostu Przyjaźni i dalej obecną ulicą Hlavni i Nádražní do dworca kolejowego (obecnie Český Těšín) i oznaczenie szlaku szyną i metalowymi kostkami. Modernizacja i przebudowa ul. Głębokiej, ul. Zamkowej, Rynku i Wyższej Bramy (nowa mała architektura, oświetlenie, system zamgławiamia na rynku etc.). Wyznaczenie 11 przystanków, możliwie blisko ich pierwotnego usytuowania i ich oznaczenie słupkami. Zamontowanie tablic z oznaczonymi atrakcjami. Wykonanie tzw. przystanków multimedialnych, rodzaju aplikacji w technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR) dla korzystających z urządzeń mobinych. Ustawienie na trasie m.in. ławeczki multimedialnej, ścianki tramwajowej do robienia zdjęć, mapping  etc.

Utworzenie transgranicznego centrum informacji turystycznej wraz z przestrzenią ekspozycyjną przy granicznym Moście Przyjaźni na szlaku cieszyńskiego tramwaju z punktem widokowym oraz salą multimedialną do prezentacji materiałów poświęconych historii tramwaju. Wykonanie i ustawienie przed transgranicznym centrum repliki cieszyńskiego tramwaju, w której wyświetlana będzie prezentacja/ film umożliwi zapoznanie sie z prawdziwym wagonem tramwaju cieszyńskiego. W przestrzeniach wystawowych prezentowane będą materiały związane ze szlakiem i tramwajem.

 PRZEBUDOWA BUDYNKU - ZAMKOWA 1

Rozwój i promocja wspólnego polsko-czeskiego produktu turystycznego w oparciu o transgraniczny szlak cieszyńskiego tramwaju rozwinięcie i wypromowanie nowego produktu turystycznego, wzbogacenie o dodatkowe atrakcje takie jak np. wieczorne mappingi - animacje tramwaju na Rynku i za Mostem Przyjaźni, drukowane materiały promocyjne ułatwiajace poruszanie sie po szlaku tj. mapy, ulotki, przewodniki, materiały interaktywne np. gry edukacyjne, drobne upominki dla turystów zwiedzających cały szlak, multimedialne prezentacje w tramwaju i sali multimedialne, stworzenie pakietów turystycznych dla 3 grup docelowych, kampania promocyjna, mailing, działania w internecie, wizyty studyjne, spotkania informacyjne dla animatorów ruchu turystycznego, konkursy, konferencja.

Termin zakończenia realizacji projektu: Czerwiec 2023 roku

Budżet projektu PL/CZ:
wydatki całkowite: 4 887 931,20 Euro
z czego:
wydatki kwalifikowalne: 2 220 450,05 Euro
w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 887 382,31 Euro
środki finansowe z budżetu Państwa: 23 637,31 Euro
środki finansowe z budżetu Gmin:309 430,21 Euro
wydatki niekwalifikowalne: 2 667 481,15 Euro
w tym:
Miasto Cieszyn:
wydatki całkowite: 3 278 186,64 Euro
z czego:
wydatki kwalifikowalne: 1 747 703,74 Euro
w tym: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 485 548,17 Euro
środki finansowe z budżetu Gminy: 262 155,57 Euro
wydatki niekwalifikowalne: 1 530 482,90 Euro

 

Renata Karpińska

(na podst. wniosku o dofinansowanie)

  

 

* Genezą produktu turystycznego opartego o historię cieszyńskiego tramwaju jest dokument "Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna" opracowany w ramach projektu pod tym samym tytułem w latach 2017 – 2018 przez Miasto Cieszyn i Miasto Czeski Cieszyn. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg V–A Česká Republika – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu Państwa RP. Informacje o projekcie znajdują się w zakładce „Analiza możliwości przywrócenia tramwaju jako atrakcji turystycznej Cieszyna i Czeskiego Cieszyna". 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję