Aktualności/komunikaty

Ogłoszenie alarmu przeciwpowodziowego dla miasta Cieszyna

Od godziny 23.59 dnia 15 maja 2014 r. Burmistrz Miasta Cieszyna ogłosił alarm przeciwpowodziowy.

Dyżur pełni Straż Miejska w Cieszynie
                                                                                tel. 33 857 94 02

                                                                                       33 479 43 81
                                                                                       986

 

 

Czytaj więcej...

Wypalanie traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw. Za ponad 94% przyczyn powstania pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek.

Wypalanie traw to jeden z przykładów brutalnego niszczenia zieleni oraz organizmów w niej żyjących. Działanie to nie tylko nie poprawia jakości gleby, ale przeciwnie - obniża ono wartość plonów, niszczy warstwę próchnicy i powoduje erozję gleb.

Czytaj więcej...

Uwaga! 17.05. od godz. 10.00 Obchody Dnia Strażaka

Z powodu deszczowej pogody przeniesiono do Hali Widowiskowo - Sportowej MOSIR ul. Sportowa 1

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu przypominamy:


UWAGA! Mieszkańcy miasta Cieszyna mogą zaopatrywać się w worki z piaskiem w miejskim magazynie przeciwpowodziowym mieszczącym się przy ul. Liburnia 4 (Miejski Zarząd Dróg),
tel.: 33 479 52 62, 33 479 52 60

 

W czasie zagrożenia powodziowego:

  • nasłuchuj komunikatów radiowych i telewizyjnych na temat pogody, stanu wód i rozwijającej się sytuacji powodziowej,

  • stosuj się do zaleceń przekazywanych poprzez Zarządzenia i komunikaty przez lokalne władze odnośnie sposobu postępowania- Wojewoda/ Starosta/ Burmistrz ogłasza oraz odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe i alarm przeciwpowodziowy:

  1. Pogotowie przeciwpowodziowe- wprowadza się, gdy poziom wody w rzece Olzie przekracza stan ostrzegawczy wynoszący 140 cm o 50 cm i wynosi 190 cm
  2. Alarm przeciwpowodziowy- ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego wynoszącego 230 cm, a prognozy przewidują dalsze opady deszczu.

 

Stan Olzy można monitorować na stronach:

http://monitor.pogodynka.pl/meteo/map#/Odra_do_Bobru

http://monitor.pogodynka.pl/hydro/map#/Odra_do_Bobru

 http://www.pod.cz/portal/sap/pl/index.htm

 Obchody Dnia Strażaka


W związku z realizacją projektu pod nazwą
„STRAŻACY BEZ GRANIC“przy udziale Partnerów Projektu: Miasta Czeski Cieszyn oraz Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP zapraszają do wzięcia udziału w dniu 17 maja 2014 r. na Hali Widowiskowo - Sportowej MOSIR ul. Sportowa 1 w uroczystościach 100. rocznicy powstania Krajowego Związku Polskich Straży Pożarnych na Śląsku Cieszyńskim oraz 15. rocznicy powstania Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Cieszynie, w ramach których odbędą się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka.

Czytaj więcej...

Obchody święta Konstytucji 3 maja

  Czytaj więcej...  W dniu 3 maja 2014 roku Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego wzięło udział w obchodach święta Konstytucji 3 maja. Na płycie Rynku trwała majówka pt. „Ojczyzna – zbiorowy obowiązek”, podczas której prezentowaliśmy sprzęt, który posiadamy w magazynie obrony cywilnej, tj. maskę przeciwgazową MP5, maskę przeciwgazową SzM, monitor skażeń radioaktywnych EKO, przyrząd rozpoznania chemicznego PchR, radiometr cyfrowy EKO-D, rentgenometr sygnalizacyjny KOS.
    Przedstawiona była także mapa zawierająca np. rozmieszczenie budowli ochronnych, syren alarmowych, formacji obrony cywilnej na terenie miasta Cieszyna.

Czytaj więcej...

Miejski System SMS-owy

W styczniu 2014 roku uruchomiono SMS-owy system powiadamiania mieszkańców, w ramach którego macie Państwo możliwość uzyskania informacji o zagrożeniach na terenie miasta, w tym m.in.: ostrzeżeń meteorologicznych, informacji o awariach i planowanych przerwach w dostawie mediów, sytuacjach kryzysowych np. wypadku z chemikaliami, powodzi.

Czytaj więcej...

Komunikat z dnia 5 listopada 2013 roku

    KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym

W okresie jesienno-zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane...

Czytaj więcej...

Projekt "STRAŻACY BEZ GRANIC" - ”HASIČI BEZ HRANIC”

 

Informujemy, że Gmina Cieszyn bierze udział w Projekcie „STRAŻACY BEZ GRANIC“ - „HASIČI BEZ HRANIC“, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013. Partnerami projektu są: gmina Cieszyn - Partner Wiodący oraz miasto Czeski Cieszyn i gmina Kocobędz.

Czytaj więcej...

Vademecum postępowania w sytuacjach zagrożeń

Czytaj więcej...Informujemy, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie podjęło działania w celu wydania VADEMECUM POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻEŃ.

Czytaj więcej...